Kiểm kê lại doanh số 7 tháng đầu 2016 của thị trường Bất Động Sản

20:32
12,940 tỷ USD là tổng ngân sách đăng ký kết của những dự án cấp mới cũng như vốn cấp bổ sung cập nhật, không giảm 47% đối với cùng kỳ năm vừa qua. Vốn đầu tư luôn quốc tế thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15.5% đối với cùng kỳ năm 2015.
Các dự án nổi bật:
đi theo công bố từ Tổng cục thống kê (Bộ lên kế hoạch và Đầu tư), vào 7 tháng trong năm này, hoạt động kinh doanh BĐS đạt 986,2 triệu $, chiếm phần 11.3% tổng kinh phí đăng ký kết cung cấp mới.
cho thời điểm 20/07/2016, đầu tư luôn của quốc tế cuốn hút 1.408 dự án công trình được cấp cho phép còn mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 8,695 tỷ $, không ngừng 32% về số dự án công trình cũng như không ngừng 25% về vốn đăng ký đối với cùng kỳ năm 2015. ngoài ra, mang 660 lượt dự án công trình sẽ cấp cho phép từ cụm năm trước đăng ký không nghỉ vốn cùng với số vốn tăng lên đạt 4,245 tỷ USD.
bất động sản Việt Nam đón gần 1 tỷ USD đầu tư
trong 7 tháng trong năm này, hoạt động và sinh hoạt kinh doanh Bất Động Sản Nhà Đất đạt 986,2 triệu $, chỉ chiếm 11.3% tổng kinh phí đăng ký cấp cho mới
12,940 tỷ $ là tổng ngân sách đăng ký của những dự án công trình cung cấp còn mới cũng như vốn cung cấp bổ sung cập nhật, không giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp quốc tế thực hành 7 tháng trong năm này ước tính đạt 8,6 tỷ $, không ngừng 15.5% so với cùng kỳ năm 2015.
cụm ngành công nghiệp chế biến, sản xuất mang số vốn dự án quốc tế được cấp phép mới lớn nhất với 5,626 tỷ $, chiếm phần 65% tổng kinh phí đăng cam kết cung cấp mới; hoạt động và sinh hoạt buôn bán BĐS đạt 986,2 triệu $, chỉ chiếm 11.3%; cụm ngành sót lại đạt 2,083 tỷ $, chiếm phần 24%.
như vậy, tổng kinh phí dự án trực tiếp quốc tế vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vào 7 tháng trong năm này đạt 9,122 tỷ $, chiếm 70,5% tổng vốn đăng cam kết (tính cả vốn đăng cam kết bổ sung cập nhật của các dự án đã cấp phép từ các năm trước). Trong số đó, hoạt động kinh doanh Bất Động Sản Nhà Đất đạt 956,8 triệu $, chiếm 7.4%; các ngành còn sót lại đạt 2,862 tỷ USD, chiếm phần 22%.
trong 7 tháng trong năm này, các dự án công trình dự án luôn nước ngoài được cung cấp phép mới diễn ra sinh sống 47 tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nằm trong Trung ương. đứng đầu là Hải Phòng Đất Cảng với số vốn đăng ký kết rộng lớn nhất là 1,839 tỷ $, chỉ chiếm 21% tổng ngân sách đăng cam kết cấp mới mẻ. thủ đô đứng vị trí thứ 2 với 950 triệu USD, chiếm 11%; kế cho khi là bình dương 803 triệu USD, chiếm 9%; tỉnh đồng nai 711 triệu $, chiếm 8%; TP HCM đạt 641 triệu USD, chiếm 7%; Bắc Ninh 390 triệu USD, chiếm 4.5%; Tiền Giang 331 triệu USD, chỉ chiếm 3.8%.
trong số những nhà đầu tư rót vốn vượt trội nhất trong nước ta hiện nay là Hàn Quốc cùng với 3,267 tỷ USD, chiếm phần 38% tổng vốn đăng cam kết cấp còn mới. Siingapore đứng vị trí thứ hai 1,115 tỷ USD, chỉ chiếm 13%...

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC